NBK là gì? Ý nghĩa của từ nbk - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 16 tháng 2, 2023

NBK là gì? Ý nghĩa của từ nbk

NBK là gì ?

NBK là “National Bank of Kuwait” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ NBK

NBK có nghĩa “National Bank of Kuwait”, dịch sang tiếng Việt là “Ngân hàng Quốc gia Kuwait”.

NBK là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NBK là “National Bank of Kuwait”.

Một số kiểu NBK viết tắt khác:
+ National Bank of Kenya: Ngân hàng Quốc gia Kenya.
+ Natural Born Killers: Những kẻ giết người bẩm sinh.
+ New Bank of Kinshasa: Ngân hàng mới của Kinshasa.
+ Neuer Berliner Kunstverein.

Post Top Ad