RTZ là gì? Ý nghĩa của từ rtz - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 16 tháng 2, 2023

RTZ là gì? Ý nghĩa của từ rtz

RTZ là gì ?

RTZ là “Real Time Zone” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ RTZ

RTZ có nghĩa “Real Time Zone”, dịch sang tiếng Việt là “Múi giờ thực”.

RTZ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng RTZ là “Real Time Zone”.

Một số kiểu RTZ viết tắt khác:
+ Radiotelevision Zagreb.
+ Return-To-Zero: Trở về 0.
+ Rio Tinto Zinc.

Post Top Ad