NEXUS là gì? Ý nghĩa của từ nexus - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 8 tháng 2, 2023

NEXUS là gì? Ý nghĩa của từ nexus

NEXUS là gì ?

NEXUS là “National Emergency X-Radiography Utilization Study” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ NEXUS

NEXUS có nghĩa “National Emergency X-Radiography Utilization Study”, dịch sang tiếng Việt là “Nghiên cứu sử dụng X-quang khẩn cấp quốc gia”.

NEXUS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NEXUS là “National Emergency X-Radiography Utilization Study”.

Post Top Ad