TCQ là gì? Ý nghĩa của từ tcq - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 8 tháng 2, 2023

TCQ là gì? Ý nghĩa của từ tcq

TCQ là gì ?

TCQ là “Tagged Command Queuing” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TCQ

TCQ có nghĩa “Tagged Command Queuing”, dịch sang tiếng Việt là “Hàng đợi lệnh được gắn thẻ”.

TCQ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TCQ là “Tagged Command Queuing”.

Một số kiểu TCQ viết tắt khác:
+ Taxi Council of Queensland: Hội đồng taxi Queensland.
+ Team Challenge Question: Câu hỏi thử thách nhóm.

Post Top Ad