3P là gì? Ý nghĩa của từ 3p - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 8 tháng 2, 2023

3P là gì? Ý nghĩa của từ 3p

3P là gì ?

3P là “3rd Party” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ 3P

3P có nghĩa “3rd Party”, dịch sang tiếng Việt là “Bên thứ 3”.

3P là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng 3P là “3rd Party”.

Một số kiểu 3P viết tắt khác:
+ 3M's Pollution Prevention Pays: Các khoản thanh toán ngăn ngừa ô nhiễm của 3M.
+ Pelham Power Productions: Sản xuất điện Pelham.
+ 3 Positions: 3 vị trí.
+ Public-Private Partnership: Quan hệ đối tác công tư.

Post Top Ad