GHP là gì? Ý nghĩa của từ ghp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 8 tháng 2, 2023

GHP là gì? Ý nghĩa của từ ghp

GHP là gì ?

GHP là “Gross Household Product” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ GHP

GHP có nghĩa “Gross Household Product”, dịch sang tiếng Việt là “Tổng sản phẩm gia dụng”.

GHP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GHP là “Gross Household Product”.

Một số kiểu GHP viết tắt khác:
+ Geothermal Heat Pump: Bơm nhiệt địa nhiệt.
+ Greater Houston Partnership: Quan hệ đối tác Greater Houston.
+ Global Handwashing Partnership: Hợp tác toàn cầu về rửa tay.
+ Green Highways Partnership: Hợp tác Đường cao tốc Xanh.
+ Gas Hydrate Pingo: Khí Hydrate Pingo.
+ Gambang Halal Park: Công viên Gambang Halal.
+ Global Health & Pharma: Y tế & Dược phẩm Toàn cầu.
+ German Health Partnership: Đối tác Y tế Đức.
+ Good Handling Practices: Thực hành xử lý tốt.
+ Global Health and Population: Sức khỏe và Dân số Toàn cầu.
+ Goal-Hedging Portfolio: Danh mục đầu tư bảo hiểm theo mục tiêu.
+ Group Health Plan: Kế hoạch sức khỏe nhóm.
+ GEWEX Hydroclimatology Panel: Bảng điều khiển thủy văn GEWEX.
+ Geisinger Health Plan: Chương trình sức khỏe Geisinger.
+ Greg Hill Products: Sản phẩm của Greg Hill.
+ Girmit Heritage Party: Đảng Di sản Girmit.
+ GEWEX Hydrometeorology Panel: Bảng Khí tượng Thủy văn GEWEX.
+ Germit Heritage Party: Tiệc di sản nảy mầm.

Post Top Ad