NLG là gì? Ý nghĩa của từ nlg - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2023

NLG là gì? Ý nghĩa của từ nlg

NLG là gì ?

NLG là “Natural Language Generation” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ NLG

NLG có nghĩa “Natural Language Generation”, dịch sang tiếng Việt là “Tạo ngôn ngữ tự nhiên”.

NLG là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NLG là “Natural Language Generation”.

Một số kiểu NLG viết tắt khác:
+ National Lawyers Guild: Hiệp hội luật sư quốc gia.
+ National Library of Greece: Thư viện quốc gia Hy Lạp.
+ Numismatic Literary Guild.
+ New London Group: Nhóm New London.
+ Nurminen Logistics.
+ Northern Lights GigaPoP: Đèn phía Bắc GigaPoP.
+ New Liberty Gold: Vàng Liberty mới.

Post Top Ad