PSW là gì? Ý nghĩa của từ psw - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2023

PSW là gì? Ý nghĩa của từ psw

PSW là gì ?

PSW là “Personal Support Worker” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PSW

PSW có nghĩa “Personal Support Worker”, dịch sang tiếng Việt là “Nhân viên hỗ trợ cá nhân”.

PSW là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PSW là “Personal Support Worker”.

Một số kiểu PSW viết tắt khác:
+ Program Status Word: Từ trạng thái chương trình.
+ PlayStation World: Thế giới Playstation.
+ Philadelphia Suburban Water: Nước ngoại ô Philadelphia.
+ Physician-Scientist Workforce: Lực lượng lao động bác sĩ-nhà khoa học.
+ Plastic Solid Waste: Chất thải rắn nhựa.
+ Persistent State World: Thế giới trạng thái liên tục.
+ Pentaho Schema Workbench: Bàn làm việc giản đồ Pentaho.
+ Public Strategies Washington: Chiến lược công cộng Washington.
+ Perfect Stars Wrestling: Đấu vật của những ngôi sao hoàn hảo.
+ Pet Social Worker: Nhân viên xã hội thú cưng.
+ Program Status Words: Các từ trạng thái chương trình.
+ Provincially Significant Wetland: Vùng đất ngập nước quan trọng cấp tỉnh.
+ ProSoundWeb.
+ Percussion Scholastic World: Thế giới học thuật bộ gõ.
+ Problem Solving Workshop: Hội thảo giải quyết vấn đề.
+ Positive Slow Wave: Sóng chậm tích cực.
+ Polk Stanley Wilcox.
+ Panel on Space Weather: Bảng điều khiển Thời tiết Không gian.
+ Pacific South West: Tây Nam Thái Bình Dương.
+ Provincially Significant Wetlands: Vùng đất ngập nước quan trọng cấp tỉnh.

Post Top Ad