ROT là gì? Ý nghĩa của từ rot - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2023

ROT là gì? Ý nghĩa của từ rot

ROT là gì ?

ROT là “Rate One Turn” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ROT

ROT có nghĩa “Rate One Turn”, dịch sang tiếng Việt là “Xếp hạng một lượt”.

ROT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ROT là “Rate One Turn”.

Một số kiểu ROT viết tắt khác:
+ Recording Of Transmission: Ghi lại quá trình truyền.
+ Right Occipito-Transverse: Chẩm phải-Ngang.
+ Refugee Olympic Athletes Team: Đội vận động viên Olympic tị nạn.
+ Rise Over Thermal: Tăng quá nhiệt.
+ Return On Time: Trở về đúng giờ.
+ Retroactive overtime: Thời gian làm thêm giờ hồi tố.
+ Republic Of Taiwan: Cộng hòa Đài Loan.
+ Raison Oblige Theory: Lý thuyết nghĩa vụ Raison.
+ Refugee Olympic Team: Đội Olympic tị nạn.
+ Retention Of Title: Giữ chức danh.
+ Republic Of Texas: Cộng hòa Texas.

Post Top Ad