HUL là gì? Ý nghĩa của từ hul - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2023

HUL là gì? Ý nghĩa của từ hul

HUL là gì ?

HUL là “Harvard University Library” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ HUL

HUL có nghĩa “Harvard University Library”, dịch sang tiếng Việt là “Thư viện Đại học Harvard”.

HUL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HUL là “Harvard University Library”.

Một số kiểu HUL viết tắt khác:
+ Hindustan Unilever Limited: Công ty trách nhiệm hữu hạn Hindustan Unilever.
+ Howard University Libraries: Thư viện Đại học Howard.

Post Top Ad