LCG là gì? Ý nghĩa của từ lcg - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2023

LCG là gì? Ý nghĩa của từ lcg

LCG là gì ?

LCG là “Linear Congruential Generator” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ LCG

LCG có nghĩa “Linear Congruential Generator”, dịch sang tiếng Việt là “Máy phát điện công suất tuyến tính”.

LCG là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LCG là “Linear Congruential Generator”.

Một số kiểu LCG viết tắt khác:
+ Living Church of God: Hội thánh sống động của Đức Chúa Trời.
+ Living Card Game: Trò chơi thẻ sống.
+ Linear Congruential Generators: Máy phát điện công suất tuyến tính.
+ Landing Craft Gun: Súng hạ cánh thủ công.
+ LHC Computing Grid: Lưới điện toán LHC.
+ LNCT Coders Group: Nhóm mã hóa LNCT.
+ League of Crafty Guitarists: Liên đoàn các nghệ sĩ guitar.
+ Leadership Center of Ghana: Trung tâm lãnh đạo của Ghana.
+ Liquid Cooling Garment: Hàng may mặc làm mát bằng chất lỏng.
+ Lead Commando Group: Trưởng nhóm Commando.
+ Local Commissioning Group: Nhóm điều hành địa phương.
+ Light Curve Generator: Máy tạo đường cong ánh sáng.
+ London Computer Group: Nhóm máy tính London.
+ Libertarian Communist Group: Nhóm cộng sản theo chủ nghĩa tự do.
+ Linaro Consumer Group: Nhóm người tiêu dùng Linaro.
+ Liquid Cooling and Ventilation Garment: Hàng may mặc làm mát và thông gió bằng chất lỏng.
+ The Card Game: Trò chơi bài.

Post Top Ad