ITFS là gì? Ý nghĩa của từ itfs - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2023

ITFS là gì? Ý nghĩa của từ itfs

ITFS là gì ?

ITFS là “Instructional Television Fixed Service” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ITFS

ITFS có nghĩa “Instructional Television Fixed Service”, dịch sang tiếng Việt là “Dịch vụ cố định truyền hình hướng dẫn”.

ITFS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ITFS là “Instructional Television Fixed Service”.

Post Top Ad