MAPU là gì? Ý nghĩa của từ mapu - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2023

MAPU là gì? Ý nghĩa của từ mapu

MAPU là gì ?

MAPU là “Medical Assessment and Planning Unit” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MAPU

MAPU có nghĩa “Medical Assessment and Planning Unit”, dịch sang tiếng Việt là “Đơn vị lập kế hoạch và giám định y tế”.

MAPU là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MAPU là “Medical Assessment and Planning Unit”.

Một số kiểu MAPU viết tắt khác:
+ United Popular Action Movement: Phong trào hành động phổ biến thống nhất.

Post Top Ad