PKCS là gì? Ý nghĩa của từ pkcs - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2023

PKCS là gì? Ý nghĩa của từ pkcs

PKCS là gì ?

PKCS là “Public-Key Cryptography Standards” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PKCS

PKCS có nghĩa “Public-Key Cryptography Standards”, dịch sang tiếng Việt là “Tiêu chuẩn mật mã khóa công khai”.

PKCS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PKCS là “Public-Key Cryptography Standards”.

Một số kiểu PKCS viết tắt khác:
+ Public Key Crypto System: Hệ thống mật mã khóa công khai.
+ Port Kaituma Community School: Trường cộng đồng Port Kaituma.

Post Top Ad