NVM là gì? Ý nghĩa của từ nvm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 8 tháng 2, 2023

NVM là gì? Ý nghĩa của từ nvm

NVM là gì ?

NVM là “Non-Volatile Memory” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ NVM

NVM có nghĩa “Non-Volatile Memory”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ nhớ không bay hơi”.

NVM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NVM là “Non-Volatile Memory”.

Một số kiểu NVM viết tắt khác:
+ Nationwide Venue Management: Quản lý địa điểm trên toàn quốc.

Post Top Ad