LOP là gì? Ý nghĩa của từ lop - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 8 tháng 2, 2023

LOP là gì? Ý nghĩa của từ lop

LOP là gì ?

LOP là “Language-Oriented Programming” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ LOP

LOP có nghĩa “Language-Oriented Programming”, dịch sang tiếng Việt là “Lập trình hướng ngôn ngữ”.

LOP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LOP là “Language-Oriented Programming”.

Một số kiểu LOP viết tắt khác:
+ Landscape of Practice: Cảnh thực hành.
+ Least Objectionable Program: Chương trình ít bị phản đối.
+ Line Of Position: Dòng vị trí.
+ Length Of Pull: Chiều dài kéo.
+ Local Operational Picture: Hình ảnh hoạt động địa phương.
+ Left Occipito-Posterior: Trái chẩm-sau.
+ Library of Parliament: Thư viện Quốc hội.
+ Leader of Opposition: Lãnh đạo phe đối lập.
+ Law of one price: Luật một giá.
+ Lab on PCB: Phòng thí nghiệm trên PCB.
+ Left occipitoposterior: Chẩm trái.
+ Letter One-time Pad: Thư một lần Pad.
+ Liber Orationum Psalmographus.
+ Lebanese Option Party: Đảng Quyền chọn Liban.
+ Levels Of Processing: Mức độ xử lý.
+ Lectures On Pragmatism: Bài giảng về chủ nghĩa thực dụng.

Post Top Ad