BPSK là gì? Ý nghĩa của từ bpsk - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 8 tháng 2, 2023

BPSK là gì? Ý nghĩa của từ bpsk

BPSK là gì ?

BPSK là “Binary Phase-Shift Keying” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BPSK

BPSK có nghĩa “Binary Phase-Shift Keying”, dịch sang tiếng Việt là “Phím dịch chuyển pha nhị phân”.

BPSK là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BPSK là “Binary Phase-Shift Keying”.

Post Top Ad