VCC là gì? Ý nghĩa của từ vcc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 8 tháng 2, 2023

VCC là gì? Ý nghĩa của từ vcc

VCC là gì ?

VCC là “Virtual Credit Card” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ VCC

VCC có nghĩa “Virtual Credit Card”, dịch sang tiếng Việt là “Thẻ tín dụng ảo”.

VCC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng VCC là “Virtual Credit Card”.

Một số kiểu VCC viết tắt khác:
+ Virtual Collective Consciousness: Ý thức tập thể ảo.
+ Vocational Competence Certificate: Chứng chỉ năng lực nghề.
+ Volleyball Challenger Cup: Cúp bóng chuyền Challenger.
+ Virtual Console Collection: Bộ sưu tập bảng điều khiển ảo.
+ Virtual Colony Count: Số lượng thuộc địa ảo.
+ Vivekananda Cultural Centre: Trung tâm văn hóa Vivekananda.
+ Vancouver Community College: Cao đẳng cộng đồng Vancouver.
+ Virginia Center Commons: Trung tâm Virginia.
+ Voorburg Cricket Club: Câu lạc bộ cricket Voorburg.
+ Victims Catharsis Committee: Ủy ban Catharsis Nạn nhân.
+ Voice Call Continuity: Liên tục cuộc gọi thoại.
+ Vieux Carre Commission: Vieux Carre hoa hồng.
+ Vanuatu Christian Council: Hội đồng Cơ đốc giáo Vanuatu.
+ Virgo Cluster Catalogue: Danh mục Cụm Xử Nữ.
+ Volumetric Cooling Capacity: Công suất làm mát thể tích.
+ Voice Contour Control: Điều khiển đường viền bằng giọng nói.
+ Virginia Community Corps: Quân đoàn cộng đồng Virginia.
+ Virginia Commonwealth Conference: Hội nghị Khối thịnh vượng chung Virginia.
+ Vertex Chain Code: Mã chuỗi Vertex.
+ Vedic Cultural Centre: Trung tâm văn hóa Vệ Đà.
+ Vienna Clarinet Connection: Kết nối Vienna Clarinet.
+ Vigilance & Complaints Cell: Ô Cảnh giác & Khiếu nại.
+ Voorhees Computing Center: Trung tâm điện toán Voorhees.
+ Veyangoda Central College: Cao đẳng trung tâm Veyangoda.
+ Vibrational Coupled Cluster: Cụm ghép đôi dao động.
+ Vaccine Choice Canada: Sự lựa chọn vắc xin của Canada.
+ Visual Communications Committee: Ủy ban Truyền thông Hình ảnh.
+ Vanuatu Cultural Centre: Trung tâm văn hóa Vanuatu.
+ Volunteer Cadet Corps: Quân đoàn Thiếu sinh quân tình nguyện.
+ Vacuum Calibration Chamber: Phòng hiệu chuẩn chân không.
+ Variable Cyber Coordinates: Tọa độ mạng có thể thay đổi.
+ Value Composition of Capital: Thành phần giá trị của vốn.
+ Variable Capital Company: Công ty vốn khả biến.
+ Village Church Centre: Trung tâm Nhà thờ Làng.
+ Vision Centric Challenge: Thách thức Trọng tâm Tầm nhìn.
+ Virtual Career Center: Trung tâm hướng nghiệp ảo.
+ Voluntary Census Committee: Ủy ban điều tra dân số tự nguyện.
+ Vienna Cricket Club: Câu lạc bộ cricket Vienna.
+ Veterans Conservation Corps: Quân đoàn bảo tồn cựu chiến binh.

Post Top Ad