INGO là gì? Ý nghĩa của từ ingo - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 8 tháng 2, 2023

INGO là gì? Ý nghĩa của từ ingo

INGO là gì ?

INGO là “International Non-Governmental Organization” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ INGO

INGO có nghĩa “International Non-Governmental Organization”, dịch sang tiếng Việt là “Tổ chức phi chính phủ quốc tế”.

INGO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng INGO là “International Non-Governmental Organization”.

Post Top Ad