OFF là gì? Ý nghĩa của từ off - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 16 tháng 2, 2023

OFF là gì? Ý nghĩa của từ off

OFF là gì ?

OFF là “Oslo Freedom Forum” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ OFF

OFF có nghĩa “Oslo Freedom Forum”, dịch sang tiếng Việt là “Diễn đàn Tự do Oslo”.

OFF là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng OFF là “Oslo Freedom Forum”.

Post Top Ad