LLF là gì? Ý nghĩa của từ llf - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 16 tháng 2, 2023

LLF là gì? Ý nghĩa của từ llf

LLF là gì ?

LLF là “Line Link Frames” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ LLF

LLF có nghĩa “Line Link Frames”, dịch sang tiếng Việt là “Khung liên kết dòng”.

LLF là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LLF là “Line Link Frames”.

Một số kiểu LLF viết tắt khác:
+ Lithuanian Land Forces: Lực lượng trên bộ Litva.
+ Living Legends Foundation's: Nền tảng truyền thuyết sống.
+ Launch and Landing Facility: Cơ sở hạ cánh và khởi động.
+ Lucha Libre Femenil.
+ Lobster Liberation Front: Mặt trận giải phóng tôm hùm.
+ Light Loss Factors: Yếu tố mất ánh sáng.
+ Lahore Literary Festival: Lễ hội văn học Lahore.
+ Log-Likelihood Function: Hàm khả năng ghi nhật ký.
+ Living in Love and Faith: Sống trong tình yêu và niềm tin.
+ Lebanese Liberation Front: Mặt trận giải phóng Liban.
+ Large Low-Speed Facility: Cơ sở lớn tốc độ thấp.
+ Lahore Left Front: Mặt trận bên trái Lahore.

Post Top Ad