CSIRT là gì? Ý nghĩa của từ csirt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 16 tháng 2, 2023

CSIRT là gì? Ý nghĩa của từ csirt

CSIRT là gì ?

CSIRT là “Computer Security Incident Response Team” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CSIRT

CSIRT có nghĩa “Computer Security Incident Response Team”, dịch sang tiếng Việt là “Nhóm ứng phó sự cố bảo mật máy tính”.

CSIRT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CSIRT là “Computer Security Incident Response Team”.

Một số kiểu CSIRT viết tắt khác:
+ Cyber Security Incident Response Team: Nhóm ứng phó sự cố an ninh mạng.

Post Top Ad