OKD là gì? Ý nghĩa của từ okd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2023

OKD là gì? Ý nghĩa của từ okd

OKD là gì ?

OKD là “Okadama” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ OKD

OKD có nghĩa “Okadama”, dịch sang tiếng Việt là “”.

OKD là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng OKD là “Okadama”.

Một số kiểu OKD viết tắt khác:
+ Omeo Kumar Das Institute of Social Change and Development: Viện Phát triển và Thay đổi Xã hội Omeo Kumar Das.

Post Top Ad