BIA là gì? Ý nghĩa của từ bia - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2023

BIA là gì? Ý nghĩa của từ bia

BIA là gì ?

BIA là “Business Impact Analysis” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BIA

BIA có nghĩa “Business Impact Analysis”, dịch sang tiếng Việt là “Phân tích tác động kinh doanh”.

BIA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BIA là “Business Impact Analysis”.

Một số kiểu BIA viết tắt khác:
+ Bureau of Indian Affairs: Cục các vấn đề Ấn Độ.
+ Burma Independence Army: Quân đội Độc lập Miến Điện.
+ Bioelectrical Impedance Analysis: Phân tích trở kháng điện sinh học.
+ British Island Airways: Đường hàng không đảo Anh.
+ Brunei Investment Agency: Cơ quan đầu tư Brunei.
+ Bandaranaike International Airport: Sân bay quốc tế Bandaranaike.
+ Board of Immigration Appeals: Ban kháng nghị nhập cư.
+ British Indian Army: Quân đội Ấn Độ thuộc Anh.
+ Brief Intellectual Ability: Khả năng trí tuệ ngắn gọn.
+ Bahrain International Airport: Sân bay quốc tế Bahrain.
+ Bridgeport International Academy: Học viện quốc tế Bridgeport.
+ Brunei International Airport: Sân bay quốc tế Brunei.
+ Burmese Independence Army: Quân đội Độc lập Miến Điện.
+ Burned In Address: Bị đốt cháy trong địa chỉ.
+ Border and Immigration Agency: Cơ quan xuất nhập cảnh và biên giới.
+ British International Airlines: Các hãng hàng không quốc tế của Anh.
+ Business Improvement Area: Lĩnh vực cải tiến kinh doanh.
+ Bacterial Inhibition Assay: Thử nghiệm ức chế vi khuẩn.
+ Baltic International Airlines: Các hãng hàng không quốc tế Baltic.
+ Braille Institute of America: Viện chữ nổi của Mỹ.
+ Bedford Institute Association: Hiệp hội Viện Bedford.
+ Building-Integrated Agriculture: Nông nghiệp tổng hợp xây dựng.
+ Business Improvement Association: Hiệp hội Cải tiến Doanh nghiệp.
+ Bilateral Investment Agreement: Hiệp định đầu tư song phương.
+ Backup Inventory Aircraft: Máy bay kiểm kê dự phòng.
+ Bangladesh Insurance Academy: Học viện bảo hiểm Bangladesh.
+ Brothers In Action: Anh em trong cuộc.
+ Bangladesh Insurance Association: Hiệp hội bảo hiểm Bangladesh.
+ Beijing Institute of Aerodynamics: Viện khí động học Bắc Kinh.
+ Bulk Inversion Asymmetry: Đảo ngược hàng loạt bất đối xứng.
+ Bus Industries of America: Ngành công nghiệp xe buýt của Mỹ.
+ Bankruptcy and Insolvency Act: Đạo luật Phá sản và Phá sản.
+ Bolivian Information Agency: Cơ quan thông tin Bolivia.
+ Boating Industry Association: Hiệp hội công nghiệp chèo thuyền.
+ Buddhadasa Indapanno Archives: Kho lưu trữ Buddhadasa Indapanno.
+ Beijing Institute of Aeronautics: Viện hàng không vũ trụ Bắc Kinh.
+ British Institute in Amman: Viện Anh ở Amman.
+ Blackwell Industrial Authority: Cơ quan công nghiệp Blackwell.
+ Behavioural Investigative Advisors: Cố vấn Điều tra Hành vi.
+ Bahamas Investment Authority: Cơ quan đầu tư Bahamas.
+ Biomolecular Interaction Analysis: Phân tích tương tác phân tử sinh học.
+ Biophysical Impact Assessment: Đánh giá tác động lý sinh.
+ Building Industry of America: Công nghiệp xây dựng của Mỹ.
+ Belfast International Airport: Sân bay quốc tế Belfast.
+ Buddhist International Alliance: Liên minh Phật giáo Quốc tế.
+ Brick Industry Association: Hiệp hội ngành gạch.
+ Bio Information Associates: Liên kết thông tin sinh học.
+ Bassa Industrial Academy: Học viện công nghiệp Bassa.
+ BHIE Imaging Adapter: Bộ chuyển đổi hình ảnh BHIE.
+ Beam Image Analyzer: Máy phân tích hình ảnh chùm.

Post Top Ad