PUBMED là gì? Ý nghĩa của từ pubmed - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 28 tháng 2, 2023

PUBMED là gì? Ý nghĩa của từ pubmed

PUBMED là gì ?

PUBMED là “Publisher MEDLINE” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PUBMED

PUBMED có nghĩa “Publisher MEDLINE”, dịch sang tiếng Việt là “Nhà xuất bản MEDLINE”.

PUBMED là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PUBMED là “Publisher MEDLINE”.

Một số kiểu PUBMED viết tắt khác:
+ Public MEDLINE: MEDLINE công cộng.

Post Top Ad