FFSC là gì? Ý nghĩa của từ ffsc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 28 tháng 2, 2023

FFSC là gì? Ý nghĩa của từ ffsc

FFSC là gì ?

FFSC là “Full-Flow Staged Combustion” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FFSC

FFSC có nghĩa “Full-Flow Staged Combustion”, dịch sang tiếng Việt là “Đốt cháy theo giai đoạn toàn dòng”.

FFSC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FFSC là “Full-Flow Staged Combustion”.

Một số kiểu FFSC viết tắt khác:
+ Fungus Federation of Santa Cruz: Liên đoàn nấm Santa Cruz.
+ First Flag Service Center: Trung tâm dịch vụ First Flag.
+ Fair Foods Standards Council: Hội đồng Tiêu chuẩn Thực phẩm Công bằng.

Post Top Ad