UIT là gì? Ý nghĩa của từ uit - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 28 tháng 2, 2023

UIT là gì? Ý nghĩa của từ uit

UIT là gì ?

UIT là “Unit Investment Trust” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ UIT

UIT có nghĩa “Unit Investment Trust”, dịch sang tiếng Việt là “Ủy thác đầu tư đơn vị”.

UIT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng UIT là “Unit Investment Trust”.

Một số kiểu UIT viết tắt khác:
+ University Institute of Technology: Viện Đại học Công nghệ.
+ User Interface Toolkit: Bộ công cụ giao diện người dùng.
+ Ultrasonic Impact Treatment: Điều trị tác động bằng sóng siêu âm.
+ Urban Improvement Trust: Niềm tin Cải thiện Đô thị.
+ Ultraviolet Imaging Telescope: Kính viễn vọng hình ảnh tia cực tím.
+ University of Itaúna: Đại học Itaúna.
+ Tarazona Independent Union: Liên minh độc lập Tarazona.

Post Top Ad