NCPO là gì? Ý nghĩa của từ ncpo - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 28 tháng 2, 2023

NCPO là gì? Ý nghĩa của từ ncpo

NCPO là gì ?

NCPO là “National Council for Peace and Order” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ NCPO

NCPO có nghĩa “National Council for Peace and Order”, dịch sang tiếng Việt là “Hội đồng quốc gia vì hòa bình và trật tự”.

NCPO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NCPO là “National Council for Peace and Order”.

Một số kiểu NCPO viết tắt khác:
+ Network of Christian Peace Organisations: Mạng lưới các tổ chức hòa bình Cơ đốc giáo.

Post Top Ad