ZFC là gì? Ý nghĩa của từ zfc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 28 tháng 2, 2023

ZFC là gì? Ý nghĩa của từ zfc

ZFC là gì ?

ZFC là “Zermelo–Fraenkel-Choice set theory” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ZFC

ZFC có nghĩa “Zermelo–Fraenkel-Choice set theory”, dịch sang tiếng Việt là “Lý thuyết tập hợp Zermelo-Fraenkel-Choice”.

ZFC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ZFC là “Zermelo–Fraenkel-Choice set theory”.

Một số kiểu ZFC viết tắt khác:
+ Zico Football Center: Trung tâm bóng đá Zico.
+ Zaansche Football Club: Câu lạc bộ bóng đá Zaansche.
+ Zero Fatality Corridor: Hành lang không gây tử vong.
+ Zambia Forestry College: Cao đẳng Lâm nghiệp Zambia.
+ Zero Field Cooled: Trường không làm mát.
+ Zhejiang Front Command: Bộ chỉ huy mặt trận Chiết Giang.

Post Top Ad