TLQ là gì? Ý nghĩa của từ tlq - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 28 tháng 2, 2023

TLQ là gì? Ý nghĩa của từ tlq

TLQ là gì ?

TLQ là “Taloo railway station” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TLQ

TLQ có nghĩa “Taloo railway station”, dịch sang tiếng Việt là “Ga xe lửa Taloo”.

TLQ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TLQ là “Taloo railway station”.

Post Top Ad