RML là gì? Ý nghĩa của từ rml - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 8 tháng 2, 2023

RML là gì? Ý nghĩa của từ rml

RML là gì ?

RML là “Rifled Muzzle-Loading” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ RML

RML có nghĩa “Rifled Muzzle-Loading”, dịch sang tiếng Việt là “Nòng súng có rãnh”.

RML là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng RML là “Rifled Muzzle-Loading”.

Một số kiểu RML viết tắt khác:
+ Ratmalana.
+ Resource Modelling Language: Ngôn ngữ mô hình hóa tài nguyên.
+ Ray Mallock Ltd..
+ Rocky Mountain Laboratory: Phòng thí nghiệm Rocky Mountain.
+ Recombinant Media Labs: Phòng thí nghiệm phương tiện tái tổ hợp.
+ Right Mantle Lobe: Thùy phải.
+ Regularized Maximum Likelihood: Khả năng tối đa được quy định hóa.
+ Roddenbery Memorial Library: Thư viện tưởng niệm Roddenbery.
+ Rocky Mountain Labs: Phòng thí nghiệm Rocky Mountain.
+ Revised Marriage Law: Luật hôn nhân sửa đổi.
+ Rocky Mountain League.
+ Regular Matches Lost: Các trận đấu thông thường bị mất.
+ Relational Machine Learning: Học máy quan hệ.
+ Read, Mark, Learn: Đọc, Đánh dấu, Học hỏi.
+ Rugby Supporters' League.
+ Rescue Motor Launch: Khởi động động cơ cứu hộ.
+ Riemann Musiklexikon.
+ Red Man Laughing: Người đàn ông đỏ đang cười.
+ Ram Manohar Lohia.
+ Royal Mail Lines: Đường thư Hoàng gia.

Post Top Ad