RND là gì? Ý nghĩa của từ rnd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2023

RND là gì? Ý nghĩa của từ rnd

RND là gì ?

RND là “Random Number Generator” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ RND

RND có nghĩa “Random Number Generator”, dịch sang tiếng Việt là “Trình tạo số ngẫu nhiên”.

RND là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng RND là “Random Number Generator”.

Một số kiểu RND viết tắt khác:
+ RedaktionsNetzwerk Deutschland: Mạng biên tập Đức.
+ Radical Neck Dissection: Bóc tách cổ triệt để.
+ Reflex Neurovascular Dystrophy: Chứng loạn dưỡng mạch thần kinh phản xạ.
+ Resistance Nodulation Division: Bộ phận điều chế kháng.
+ Roseville Networks Division: Bộ phận mạng Roseville.
+ Rassemblement National Democratique: Cuộc biểu tình toàn quốc của đảng Dân chủ.
+ Research and Development: Nghiên cứu và phát triển.

Post Top Ad