NEER là gì? Ý nghĩa của từ neer - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2023

NEER là gì? Ý nghĩa của từ neer

NEER là gì ?

NEER là “Nominal Effective Exchange Rate” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ NEER

NEER có nghĩa “Nominal Effective Exchange Rate”, dịch sang tiếng Việt là “Tỷ giá hối đoái hữu hiệu danh nghĩa”.

NEER là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NEER là “Nominal Effective Exchange Rate”.

Một số kiểu NEER viết tắt khác:
+ NextEra Energy Resources: Tài nguyên năng lượng NextEra.

Post Top Ad