SML là gì? Ý nghĩa của từ sml - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2023

SML là gì? Ý nghĩa của từ sml

SML là gì ?

SML là “Service Modeling Language” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SML

SML có nghĩa “Service Modeling Language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ tạo mô hình dịch vụ”.

SML là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SML là “Service Modeling Language”.

Một số kiểu SML viết tắt khác:
+ Standard ML: ML tiêu chuẩn.
+ Sea surface microlayer: Microlayer mặt biển.
+ Security Market Line: Dòng sản phẩm bảo mật.
+ Silver Maple Leaf: Lá phong bạc.
+ Self Management Leadership: Lãnh đạo quản lý bản thân.
+ Specific Migration Limit: Giới hạn di chuyển cụ thể.
+ Scottish Militant Labour: Lao động dân quân Scotland.
+ Soheil Mosun Limited.
+ Service Metadata Locator: Công cụ định vị siêu dữ liệu dịch vụ.
+ Sustainable Management & Liaison: Quản lý Bền vững & Liên lạc.
+ Shoals Marine Laboratory: Phòng thí nghiệm biển Shoals.
+ Swiss Mobiliar League: Giải đấu di động Thụy Sĩ.
+ Small Magnetic Loop: Vòng từ tính nhỏ.
+ Sterling Memorial Library: Thư viện tưởng niệm Sterling.
+ Service Management Level: Cấp quản lý dịch vụ.
+ School of Management and Law: Trường Quản lý và Luật.
+ Syncrude Mildred Lake: Hồ Syncrude Mildred.
+ Speech Markup Language: Ngôn ngữ đánh dấu giọng nói.
+ Sawit Mandiri Lestari: Dầu cọ độc lập bền vững.
+ Simple Macro Language: Ngôn ngữ Macro đơn giản.
+ Strasser Marigaux & Lemaire: Strasser Marigaux và Lemaire.
+ Sun Moonlight: Ánh trăng mặt trời.
+ Soar Markup Language: Ngôn ngữ đánh dấu Soar.
+ Sarah Mildred Long.
+ Sum-Modified-Laplacian.
+ Saindak Metals Limited.
+ Securities Market Law: Luật thị trường chứng khoán.
+ South Manchester Line: Tuyến Nam Manchester.
+ Saint-Mathieu Leucogranite.
+ Surface Mucopolysaccharide Layer: Lớp Mucopolysaccharide bề mặt.
+ Southern Michigan League: Giải phía Nam Michigan.
+ Small, Medium, and Large: Nhỏ, Vừa và Lớn.
+ Surface Mixed Layer: Lớp hỗn hợp bề mặt.

Post Top Ad