LOE là gì? Ý nghĩa của từ loe - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2023

LOE là gì? Ý nghĩa của từ loe

LOE là gì ?

LOE là “Law On Enterprises” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ LOE

LOE có nghĩa “Law On Enterprises”, dịch sang tiếng Việt là “Luật Doanh nghiệp”.

LOE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LOE là “Law On Enterprises”.

Một số kiểu LOE viết tắt khác:
+ Level Of Effort: Mức độ cố gắng.
+ League Of Entropy: Liên minh Entropy.
+ League Of Explorers: Liên minh các nhà thám hiểm.
+ Light-guide Optical Element: Phần tử quang dẫn ánh sáng.
+ Living On Earth: Sống trên trái đất.
+ Letter Of Evidence: Thư bằng chứng.
+ Ladies Of Elegance: Quý cô thanh lịch.
+ Lines Of Effort: Dòng nỗ lực.
+ Lines Of Evidence: Các dòng bằng chứng.
+ Limited Object Experiment: Thử nghiệm đối tượng hạn chế.
+ Law Of Education: Luật giáo dục.
+ Language other than English: Ngôn ngữ khác tiếng Anh.
+ Level Of Research: Mức độ nghiên cứu.
+ Light-Off Examination: Kiểm tra tắt đèn.

Post Top Ad