SNOB là gì? Ý nghĩa của từ snob - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2023

SNOB là gì? Ý nghĩa của từ snob

SNOB là gì ?

SNOB là “Squatters Network of Brighton” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SNOB

SNOB có nghĩa “Squatters Network of Brighton”, dịch sang tiếng Việt là “Mạng lưới Squatters của Brighton”.

SNOB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SNOB là “Squatters Network of Brighton”.

Post Top Ad