BPMN là gì? Ý nghĩa của từ bpmn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2023

BPMN là gì? Ý nghĩa của từ bpmn

BPMN là gì ?

BPMN là “Business Process Model and Notation” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BPMN

BPMN có nghĩa “Business Process Model and Notation”, dịch sang tiếng Việt là “Mô hình và ký hiệu quy trình nghiệp vụ”.

BPMN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BPMN là “Business Process Model and Notation”.

Một số kiểu BPMN viết tắt khác:
+ Business Process Modeling Notation: Ký hiệu mô hình hóa quy trình kinh doanh.

Post Top Ad