BOW là gì? Ý nghĩa của từ bow - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2023

BOW là gì? Ý nghĩa của từ bow

BOW là gì ?

BOW là “Bio-Organic Weapon” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BOW

BOW có nghĩa “Bio-Organic Weapon”, dịch sang tiếng Việt là “Vũ khí hữu cơ sinh học”.

BOW là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BOW là “Bio-Organic Weapon”.

Một số kiểu BOW viết tắt khác:
+ Bag Of Waters: Túi nước.
+ Bartow Municipal Airport: Sân bay thành phố Bartow.
+ Basic Operating Weight: Trọng lượng vận hành cơ bản.

Post Top Ad