STFD là gì? Ý nghĩa của từ stfd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2023

STFD là gì? Ý nghĩa của từ stfd

STFD là gì ?

STFD là “Stratford Hall” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ STFD

STFD có nghĩa “Stratford Hall”, dịch sang tiếng Việt là “Hội trường Stratford”.

STFD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng STFD là “Stratford Hall”.

Post Top Ad