DDI là gì? Ý nghĩa của từ ddi - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2023

DDI là gì? Ý nghĩa của từ ddi

DDI là gì ?

DDI là “Device Driver Interface” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DDI

DDI có nghĩa “Device Driver Interface”, dịch sang tiếng Việt là “Giao diện trình điều khiển thiết bị”.

DDI là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DDI là “Device Driver Interface”.

Một số kiểu DDI viết tắt khác:
+ Diverging Diamond Interchange: Giao thoa kim cương phân kỳ.
+ Development Dimensions International: Kích thước phát triển quốc tế.
+ Data Documentation Initiative: Sáng kiến Tài liệu Dữ liệu.
+ Dungeons & Dragons Insider.
+ Dublin Design Institute: Viện thiết kế Dublin.
+ Drug-Drug Interaction: Tương tác Thuốc-Thuốc.
+ Direct Democracy Ireland: Nền dân chủ trực tiếp Ireland.
+ Direct Dial-In: Quay số trực tiếp.
+ Directorate of Digital Innovation: Tổng cục đổi mới kỹ thuật số.
+ Divisional Detective Inspector: Thanh tra thám tử sư đoàn.
+ Directorate for Digital Innovation: Cục đổi mới kỹ thuật số.
+ Database Design Inc.: Cơ sở dữ liệu Design Inc..
+ Drug–Drug Interactions: Tương tác Thuốc - Thuốc.
+ Director of Defense Intelligence: Giám đốc Tình báo Quốc phòng.
+ Directorate of Defense Industries: Tổng cục công nghiệp quốc phòng.
+ Deputy Director for Intelligence: Phó giám đốc tình báo.
+ Deep Dynamic Isostasy: Isostasy động sâu.
+ Deputy Director of Intelligence: Phó giám đốc tình báo.
+ Drug Discovery Initiative: Sáng kiến khám phá ma túy.
+ Domain-Domain Interaction: Tương tác tên miền.
+ Dartmouth Debate Institute: Viện tranh luận Dartmouth.
+ Disaster Deficit Index: Chỉ số thâm hụt thiên tai.

Post Top Ad