DAZ là gì? Ý nghĩa của từ daz - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2023

DAZ là gì? Ý nghĩa của từ daz

DAZ là gì ?

DAZ là “Digital Audio Zone” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DAZ

DAZ có nghĩa “Digital Audio Zone”, dịch sang tiếng Việt là “Vùng âm thanh kỹ thuật số”.

DAZ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DAZ là “Digital Audio Zone”.

Một số kiểu DAZ viết tắt khác:
+ Deutsche Allgemeine Zeitung.
+ Deutschen Architektur Zentrum.

Post Top Ad