LDO là gì? Ý nghĩa của từ ldo - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2023

LDO là gì? Ý nghĩa của từ ldo

LDO là gì ?

LDO là “Light Diesel Oil” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ LDO

LDO có nghĩa “Light Diesel Oil”, dịch sang tiếng Việt là “Dầu diesel nhẹ”.

LDO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LDO là “Light Diesel Oil”.

Một số kiểu LDO viết tắt khác:
+ Limited Duty Officer: Cán bộ nhiệm vụ giới hạn.
+ Low-Dropout: Tỷ lệ bỏ học thấp.
+ Luxury Decor Option: Tùy chọn trang trí sang trọng.
+ Local Development Officer: Cán bộ phát triển địa phương.
+ London Designer Outlet: Cửa hàng thiết kế ở London.
+ Latvia Darts Organisation: Tổ chức phi tiêu Latvia.
+ Local Door Operation: Vận hành cửa cục bộ.
+ Learning Development Officer: Cán bộ phát triển học tập.

Post Top Ad