MOST là gì? Ý nghĩa của từ most - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2023

MOST là gì? Ý nghĩa của từ most

MOST là gì ?

MOST là “Maynard Operation Sequence Technique” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MOST

MOST có nghĩa “Maynard Operation Sequence Technique”, dịch sang tiếng Việt là “Kỹ thuật trình tự hoạt động của Maynard”.

MOST là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MOST là “Maynard Operation Sequence Technique”.

Một số kiểu MOST viết tắt khác:
+ Molonglo Observatory Synthesis Telescope: Kính thiên văn tổng hợp của Đài quan sát Molonglo.

Post Top Ad