TOD là gì? Ý nghĩa của từ tod - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2023

TOD là gì? Ý nghĩa của từ tod

TOD là gì ?

TOD là “Transit-Oriented Development” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TOD

TOD có nghĩa “Transit-Oriented Development”, dịch sang tiếng Việt là “Phát triển theo hướng chuyển tuyến”.

TOD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TOD là “Transit-Oriented Development”.

Một số kiểu TOD viết tắt khác:
+ Time Of Day: Thời gian trong ngày.
+ Top Of Descent: Lên đỉnh.
+ Team Orlando Diving: Đội Orlando lặn.
+ Transport Oriented Development: Phát triển theo định hướng vận tải.
+ Tail Of the Dragon: Đuôi rồng.
+ Thermal Observation Device: Thiết bị quan sát nhiệt.
+ Transparency Obligations Directive: Chỉ thị về nghĩa vụ minh bạch.
+ Torque-On-Demand: Mô-men xoắn theo yêu cầu.
+ Transit On Discoverer: Chuyển tuyến trên Người khám phá.
+ Train Operators Display: Hiển thị nhà điều hành tàu hỏa.
+ Taste Of Downtown: Hương vị của trung tâm thành phố.
+ Third Order Dispersion: Phân tán đơn hàng thứ ba.
+ Tele-Operated Driving: Lái xe điều khiển từ xa.

Post Top Ad