R2R là gì? Ý nghĩa của từ r2r - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2023

R2R là gì? Ý nghĩa của từ r2r

R2R là gì ?

R2R là “Ride To Remember” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ R2R

R2R có nghĩa “Ride To Remember”, dịch sang tiếng Việt là “Đi để nhớ”.

R2R là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng R2R là “Ride To Remember”.

Một số kiểu R2R viết tắt khác:
+ Rags2Riches.
+ Rolling Deck to Repository: Boong lăn vào kho.

Post Top Ad