FMV là gì? Ý nghĩa của từ fmv - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2023

FMV là gì? Ý nghĩa của từ fmv

FMV là gì ?

FMV là “Full Motion Video” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FMV

FMV có nghĩa “Full Motion Video”, dịch sang tiếng Việt là “Video chuyển động đầy đủ”.

FMV là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FMV là “Full Motion Video”.

Một số kiểu FMV viết tắt khác:
+ Fig mosaic emaravirus: Emaravirus khảm hình.
+ Fair Majority Voting: Bỏ phiếu Đa số Công bằng.
+ Function Multi-Versioning: Chức năng đa phiên bản.
+ Fair Market Valuation: Định giá Thị trường Công bằng.
+ Fuel Monitoring Valve: Van giám sát nhiên liệu.
+ Forces Motrices Valaisannes: Lực lượng xe máy Valaisannes.
+ Future Monetary Value: Giá trị tiền tệ trong tương lai.
+ Fair Market Value: Giá thị trường.
+ Flying microvehicles: Microvehicles bay.
+ Fire Medical Vehicle: Xe chữa cháy.
+ Fast Missile Vessels: Tàu tên lửa nhanh.

Post Top Ad