LCVP là gì? Ý nghĩa của từ lcvp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2023

LCVP là gì? Ý nghĩa của từ lcvp

LCVP là gì ?

LCVP là “Landing Craft Vehicle Personnel” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ LCVP

LCVP có nghĩa “Landing Craft Vehicle Personnel”, dịch sang tiếng Việt là “Nhân viên phương tiện thủ công hạ cánh”.

LCVP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LCVP là “Landing Craft Vehicle Personnel”.

Một số kiểu LCVP viết tắt khác:
+ Leaving Certificate Vocational Programme: Rời khỏi chương trình dạy nghề chứng chỉ.

Post Top Ad