TEOM là gì? Ý nghĩa của từ teom - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2023

TEOM là gì? Ý nghĩa của từ teom

TEOM là gì ?

TEOM là “Tapered Element Oscillating Microbalance” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TEOM

TEOM có nghĩa “Tapered Element Oscillating Microbalance”, dịch sang tiếng Việt là “Phần tử côn dao động cân bằng vi mô”.

TEOM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TEOM là “Tapered Element Oscillating Microbalance”.

Post Top Ad