TIS là gì? Ý nghĩa của từ tis - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2023

TIS là gì? Ý nghĩa của từ tis

TIS là gì ?

TIS là “Trusted Information Systems” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TIS

TIS có nghĩa “Trusted Information Systems”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống thông tin đáng tin cậy”.

TIS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TIS là “Trusted Information Systems”.

Một số kiểu TIS viết tắt khác:
+ Travelers Information Station: Trạm thông tin khách du lịch.
+ Transparency International Slovakia: Tổ chức minh bạch quốc tế Slovakia.
+ Technology Incubation Scheme: Kế hoạch ươm tạo công nghệ.
+ Total Intelligence Solutions: Giải pháp thông minh tổng thể.
+ Transmission Instrumentation Subsystem: Hệ thống phụ thiết bị truyền dẫn.
+ Transport Information Service: Dịch vụ thông tin vận tải.
+ Target Indicators: Các chỉ số mục tiêu.
+ Tata Interactive Systems: Hệ thống tương tác Tata.
+ Thoren Innovation School: Trường đổi mới Thoren.
+ Tashkent International School: Trường quốc tế Tashkent.
+ Tool Interface Standard: Chuẩn giao diện công cụ.
+ Tumor Inflammation Signature: Dấu hiệu viêm khối u.
+ Thermal Imaging System: Hệ thống hình ảnh nhiệt.
+ Translation Initiation Starts: Bắt đầu Phiên dịch.
+ Tohoku International School: Trường quốc tế Tohoku.
+ Time In Service: Thời gian phục vụ.
+ Tanzania Interbank Settlement: Thanh toán liên ngân hàng Tanzania.
+ The Indian Sociologist: Nhà xã hội học Ấn Độ.
+ Threat Intelligence Services: Dịch vụ Tình báo Đe dọa.
+ Tagore International School: Trường quốc tế Tagore.
+ Te Ipukarea Society: Hội Te Ipukarea.
+ The International School: Trường quốc tế.
+ Titanium(II) Sulfide: Titan (II) Sunfua.
+ Train Information System: Hệ thống thông tin tàu hỏa.
+ Tanks-In-Series: Xe tăng-Trong-Series.
+ Truck Inspection Station: Trạm kiểm tra xe tải.
+ Triangular Interval Syndrome: Hội chứng khoảng cách tam giác.
+ Traffic Information Service: Dịch vụ thông tin giao thông.
+ Tema International School: Trường quốc tế Tema.
+ Technology, Innovation and Society: Công nghệ, Đổi mới và Xã hội.
+ Top Image Systems: Hệ thống hình ảnh hàng đầu.
+ TOTAL Information System: Hệ thống thông tin TOTAL.
+ Tehran International & Adaptive School: Trường Quốc tế & Thích ứng Tehran.
+ Traffic Impact Study: Nghiên cứu tác động giao thông.
+ Tianjin International School: Trường quốc tế Thiên Tân.
+ Transition Interface Sampling: Lấy mẫu giao diện chuyển tiếp.
+ Telemundo International Studios.
+ Tool Interface Standards: Tiêu chuẩn giao diện công cụ.
+ Timed Ion Selector: Bộ chọn ion hẹn giờ.
+ Thailand-Indonesia-Singapore: Thái Lan-Indonesia-Singapore.
+ Transkei Intelligence Service: Dịch vụ tình báo Transkei.
+ Truth In Sentencing: Sự thật trong bản án.
+ Traveler Information Service: Dịch vụ thông tin khách du lịch.
+ Transport Isolation System: Hệ thống cách ly vận chuyển.
+ Tornow Interaction Sphere: Quả cầu tương tác Tornow.
+ Toxicant-Induced Succession: Sự kế thừa do chất độc gây ra.
+ The Independent Scholar: Học giả độc lập.
+ Toyota Information Services: Dịch vụ thông tin Toyota.
+ Transportation Inspectors: Thanh tra Giao thông vận tải.
+ Toponome Imaging Systems: Hệ thống hình ảnh Toponome.
+ Terrestrial Instrument System: Hệ thống dụng cụ trên cạn.
+ The IBP School: Trường IBP.
+ Trunk Impairment Scale: Thang điểm suy giảm thân cây.
+ Tasmanian Institute of Sport: Viện thể thao Tasmania.
+ Thoracic Insufficiency Syndrome: Hội chứng mất hiệu quả lồng ngực.
+ Tweede Inlandsche School: Trường Tweede Inlandsche.
+ Thermal Insulation System: Hệ thống cách nhiệt.
+ Timber Industry Strategy: Chiến lược ngành gỗ.

Post Top Ad