DECI là gì? Ý nghĩa của từ deci - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2023

DECI là gì? Ý nghĩa của từ deci

DECI là gì ?

DECI là “Distance Education Council of India” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DECI

DECI có nghĩa “Distance Education Council of India”, dịch sang tiếng Việt là “Hội đồng giáo dục từ xa của Ấn Độ”.

DECI là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DECI là “Distance Education Council of India”.

Post Top Ad